جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / ارشد علمی کاربردی / صنعت - مهندسی فناوری ارشد - تولید قطعات هیبریدی پلیمری کتاب هدیه دهید

صنعت - مهندسی فناوری ارشد - تولید قطعات هیبریدی پلیمری

درس های آزمون اختصاصی و ضرایب مربوطه: ریاضی عمومی (3)، مبانی شیمی پلیمر (2)، شیمی فیزیک و ترمودینامیک عمومی (3)، خواص فیزیکی و مکانیکی مواد (2) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش چهارصد و بیست و هفتم

– سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– از نظر وبر کدام عامل در سرمايه داري مدرن تاثير بيشتري داشت؟ سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) رباخواري
2) نفع پرستي
3) عقلانيت ابزاري
4) عقلانيت ارزشي

– سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– الگو يا نظريه ساختاري -
... بیشتر