جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / ارشد علمی کاربردی / صنعت - مهندسی فناوری ارشد - بهینه سازی تولید ماشین افزار کتاب هدیه دهید

صنعت - مهندسی فناوری ارشد - بهینه سازی تولید ماشین افزار

درس های آزمون اختصاصی و ضرایب مربوطه: ریاضیات (2)، استاتیک (3)، دینامیک و ارتعاشات (3)، مقاومت مصالح و طراحی اجزاء (3) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش چهارصد و سیزدهم

– سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کاربرد مهرهاي استوانه اي از اواسط هزاره چندم قبل از ميلاد شناخته شده است؟ سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) دوم
2) سوم
3) هفتم
4) چهارم

– سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– مسجد جامع عتيق شيراز مربوط به
... بیشتر