جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / ارشد علمی کاربردی / صنعت - مهندسی فناوری ارشد - ارتقا سیستم های کنترونیک ماشین افزار کتاب هدیه دهید

صنعت - مهندسی فناوری ارشد - ارتقا سیستم های کنترونیک ماشین افزار

درس های آزمون اختصاصی و ضرایب مربوطه: مدارهای الکتریکی 1 و 2 (4)، الکترونیک 1 و 2 (5)، سیستم های کنترل خطی (5)، تجزیه و تحلیل سیگنال و سیستم (4) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش چهارصد و هجدهم

– سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– بخشي از ارزيابي ساختار کنترل هاي داخلي توسط حسابرسان مستقل،‌ آزمون معاملات است. اين آزمون شامل کدام يک از موارد ذيل نمي شود؟ سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) هزينه مطالبات مشکوک الوصول
2) صورت وضعيت پيمانکاران
3) هزينه حقوق و دستمزد
4) هزينه هاي تحقيق و توسعه

– سوال 2 از سري سوالات و
... بیشتر