جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کاردانی به کارشناسی سراسری / صنایع چوب و کاغذ - سازه های چوبی کتاب هدیه دهید

صنایع چوب و کاغذ - سازه های چوبی

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: ریاضی، استاتیک و مقاومت مصالح، خواص فیزیکی و مکانیکی چوب، حفاظت چوب و چوب خشک کنی، ماشین آلات سازه های چوبی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).