جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کاردانی فنی و حرفه ای / صنایع نساجی کتاب هدیه دهید

صنایع نساجی

درس ها و تعداد سوالات آزمون اختصاصی و عمومی: درس فیزیک نساجی و آزمایشگاه (10 سوال) - درس الیاف نساجی و آزمایشگاه (10 سوال) - درس ریسندگی و بافندگی (20 سوال) - درس رنگرزی (10 سوال) - درس چاپ و تکمیل نساجی (10 سوال) - درس ریاضی (10 سوال) - درس زبان و ادبیات فارسی (15 سوال) - درس زبان عربی (15 سوال) - درس فرهنگ و معارف اسلامی (15 سوال) - درس زبان خارجی (15 سوال) - درس ریاضیات (20 سوال) - درس فیزیک (15 سوال) - درس شیمی (15 سوال) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).