جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کاردانی فنی و حرفه ای / صنایع غذایی کتاب هدیه دهید

صنایع غذایی

درس ها و تعداد سوالات آزمون اختصاصی و عمومی: درس فیزیک 2 و آزمایشگاه (10 سوال) - درس شیمی 2 و آزمایشگاه (10 سوال) - درس میکروبیولوژی (10 سوال) - درس تغذیه و بهداشت مواد غذایی (10 سوال) - درس اصول کنترل کیفیت (10 سوال) - درس فرآورده های دامی و گیاهی (20 سوال) - درس زبان و ادبیات فارسی (15 سوال) - درس زبان عربی (15 سوال) - درس فرهنگ و معارف اسلامی (15 سوال) - درس زبان خارجی (15 سوال) - درس ریاضیات (20 سوال) - درس فیزیک (15 سوال) - درس شیمی (15 سوال) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).