جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کاردانی جامع پودمانی / صنایع غذایی - تولید نان امروز چهارشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۵

صنایع غذایی - تولید نان