جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کاردانی به کارشناسی سراسری / شیلات (تکثیر و پرورش - صید و بهره برداری - فرآوری محصولات) کتاب هدیه دهید

شیلات (تکثیر و پرورش - صید و بهره برداری - فرآوری محصولات)

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: ماهی شناسی، بیولوژی و شناخت سایر آبزیان، تکثیر و پرورش آبزیان، غذا و تغذیه در پرورش آبزیان (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).