جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کاردانی فنی و حرفه ای / سرامیک کتاب هدیه دهید

سرامیک

درس ها و تعداد سوالات آزمون اختصاصی و عمومی: درس شیمی سرامیک (10 سوال) - درس محاسبات در سرامیک (10 سوال) - درس مواد اولیه سرامیک و آماده سازی مواد اولیه سرامیک (20 سوال) - درس ماشین آلات سرامیک (10 سوال) - درس شکل دادن و پخت سرامیک ها (10 سوال) - درس ریاضی (10 سوال) - درس زبان و ادبیات فارسی (15 سوال) - درس زبان عربی (15 سوال) - درس فرهنگ و معارف اسلامی (15 سوال) - درس زبان خارجی (15 سوال) - درس ریاضیات (20 سوال) - درس فیزیک (15 سوال) - درس شیمی (15 سوال) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).