جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری سراسری نیمه متمرکز / زراعت و اصلاح نباتات (کشاورزی هسته ای، اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی گیاهی) کتاب هدیه دهید

زراعت و اصلاح نباتات (کشاورزی هسته ای، اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی گیاهی)سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش چهارصد و چهل و هفتم
- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – سوخت هاي فسيلي حدود چند درصد کل سوخت مصرفي جهان را به خود اختصاص داده است؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) 95 درصد
2) 45 درصد
3) 75 درصد
4) 65 درصد
پاسخ سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «1»
 
- سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز،
... بیشتر