جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری وزارت بهداشت / روانشناسی نظامی (مختص کادر نظامی و انتظامی) کتاب هدیه دهید

روانشناسی نظامی (مختص کادر نظامی و انتظامی)

درس های آزمون اختصاصی و ضرایب مربوطه: آمار و روش تحقیق (2)، روانشناسی نظامی (3)، روانشناسی سازمانی (2)، روانشناسی اجتماعی (2)، شخصیت و روان درمانی (2)، آسیب شناسی روانی (2)، آزمون های روانی و روانسنجی (2) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش سیصد و سی و چهارم

- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – به طور معمول سيستي سرکوز عصبي و سيستي سرکوز چشمي در انسان ناشي از کدام يک از لاروهاي زير است؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) سيستي سرکوس بويس
2) سيستي سرکوس تنيا کوليس
3) سيستي سرکوس اوويس
4) سيستي سرکوس سلولوزه

- سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – از طريق کدام يک از روش هاي انتقال توکسوپلاسما مي
... بیشتر