جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری وزارت بهداشت / روانشناسی نظامی (مختص کادر نظامی و انتظامی) کتاب هدیه دهید

روانشناسی نظامی (مختص کادر نظامی و انتظامی)

درس های آزمون اختصاصی و ضرایب مربوطه: آمار و روش تحقیق (2)، روانشناسی نظامی (3)، روانشناسی سازمانی (2)، روانشناسی اجتماعی (2)، شخصیت و روان درمانی (2)، آسیب شناسی روانی (2)، آزمون های روانی و روانسنجی (2) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش سیصد و ششم

- سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام پژوهشگر اسرار التوحید را تصحیح نکرده است؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) احمد بهمنیار
2) ژوکوفسکی
3) ماریژان موله
4) ذبیح الله صفا

- سوال 2 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام یک به فهرست نویسی و شناخت نسخه های خطی معروف نیست؟
1) احمد منزوی
2) علی اصغر حکمت
3) محمد نقی دانش پژوه
... بیشتر