جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری آزاد / دکتری آزاد روانشناسی عمومی کتاب هدیه دهید

دکتری آزاد روانشناسی عمومی

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان تخصصی (انگلیسی)، روانشناسی عمومی، نظریه های رشد و شخصیت، روانشناسی کودکان استثنایی و مرضی کودک، روانشناسی فیزیولوژیک، آمار و روش تحقیق و روان سنجی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش دویست و شصتم

- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – Caprolactam،‌ مونومر تشکيل دهنده کدام ماده است؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) پلي آميد
2) پلي اتيلن
3) پلي استر
4) پلي وينيل کلرايد

- سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام يک از مشخصه هاي زير در ساختمان تورهاي ترال پلاژيک ديده نمي شود؟
1) بال هاي بلند
2) تخته ترال
3) بدنه
... بیشتر