جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کاردانی جامع پودمانی / خط مونتاژ خودرو امروز جمعه ۰۶ اسفند ۱۳۹۵

خط مونتاژ خودرو