جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کاردانی به کارشناسی سراسری / حقوق قضایی کتاب هدیه دهید

حقوق قضایی

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: حقوق مدنی، حقوق ثبت، حقوق تجارت، زبان انگلیسی تخصصی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).