جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کاردانی به کارشناسی سراسری / تکنولوژی هواپیما کتاب هدیه دهید

تکنولوژی هواپیما

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: آیرودینامیک و مکانیک پرواز، سیستم های هواپیما (1 و 2)، موتورهای پیستونی، موتورهای توربینی، آلات دقیق هواپیما، الکتریک هواپیما (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).