جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کاردانی به کارشناسی سراسری / تکنولوژی مواد صنعت هسته ای کتاب هدیه دهید

تکنولوژی مواد صنعت هسته ای

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: ریاضیات، فیزیک الکتریسیته و مغناطیس، تحلیل مدارهای الکتریکی، الکترونیک، مدارهای منطقی، الکترونیک صنعتی (کاربردی) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).