جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کاردانی به کارشناسی سراسری / تکنولوژی مراقبت و نگهداری مکانیک نیروگاه کتاب هدیه دهید

تکنولوژی مراقبت و نگهداری مکانیک نیروگاه

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: ریاضی عمومی، استاتیک و مقاومت مصالح، مکانیک سیالات، ترمودینامیک، ارتعاشات، خواص مواد، برنامه ریزی تعمیرات و نگهداری (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).