جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کاردانی به کارشناسی سراسری / تکنولوژی فنی رسانه کتاب هدیه دهید

تکنولوژی فنی رسانه

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: ریاضیات، فیزیک، آکوستیک، سیگنال ویدئوی آنالوگ، الکترونیک، مدارهای الکتریکی، زبان تخصصی انگلیسی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).