جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کاردانی به کارشناسی سراسری / تکنولوژی صنایع چوب و کاغذ - صنایع چوب کتاب هدیه دهید

تکنولوژی صنایع چوب و کاغذ - صنایع چوب

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: استاتیک و مقاومت مصالح، اصول چوب شناسی، طراحی و نقشه کشی، تکنولوژی ماشین آلات صنایع چوب، خواص فیزیکی و مکانیکی چوب، خشک کردن و نگهداری چوب، صنایع تبدیل مکانیکی و شیمیایی چوب (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).