جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کاردانی جامع پودمانی / تکنولوژی صنایع آرد، تکنولوژی آردسازی امروز پنج شنبه ۰۵ اسفند ۱۳۹۵

تکنولوژی صنایع آرد، تکنولوژی آردسازی