جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کاردانی به کارشناسی سراسری / تکنولوژی اویونیک کتاب هدیه دهید

تکنولوژی اویونیک

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: الکتریک هواپیما، آلات دقیق هواپیما، سیستم های ارتباطی هواپیما، اصول ناوبری هواپیما، سیستم های کنترل اتوماتیک، رادار و کاربرد آن در هواپیما، الکترونیک 1 و 2 (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).