جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کاردانی به کارشناسی سراسری / تربیت معلم قرآن کریم کتاب هدیه دهید

تربیت معلم قرآن کریم

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: آشنایی با علوم قرآنی، تفسیر، اصول عقاید «توحید، نبوت، معاد، عدل، امامت و ولایت»، تعلیم و تربیت اسلامی، آموزش زبان عربی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).