جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری وزارت بهداشت / بینایی سنجی کتاب هدیه دهید

بینایی سنجی

درس های آزمون اختصاصی و ضرایب مربوطه: الکتروفیزیولوژی بینایی (2)، تکنیک های کلینیکی پیشرفته در اپتومتری (3)، اپتومتری کودکان پیشرفته (2)، توانبخشی در اپتومتری (2)، بیماری های چشم پیشرفته (2)، عدسی های تماسی پیشرفته (2)، اصلاح غیرجراحی استرابیسم (1)، دیسپنسینگ و ساخت عینک های طبی و تلسکوپی (1) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش سیصد و یکم

- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – موثرترين روش دستيابي ژنتيک در گاو کدام است؟سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) انتقال رويان
2) تلقيح مصنوعي
3) باروري آزمايشگاهي
4) توليدمثل غيرجنسي

- سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – به تبادل قطعات کروموزومي بين کروموزوم هاي غيرهمتا اصطلاحاً چه مي گويند؟
1) کراسينگ اور
2) جابجايي دو طرفه
3) جابجايي روبرتسوني
4)
... بیشتر