جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / ارشد سراسری / بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی کتاب هدیه دهید

بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی

رشته بهداشت و کنترل کیفی موادغذایی کارشناسی ارشد سراسری
درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته بهداشت و کنترل کیفی موادغذایی شامل موارد زیر می باشند:
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، میکروب شناسی موادغذایی، اصول نگهداری مواد غذاییف شیمی موادغذایی، کلیات بهداشت و کنترل کیفی موادغذایی.
جدول های زیر دربرگیرنده بسته های مکاتبه ای آموزشی، بسته های آموزشی آنلاین، جزوه های درسی، نکات کلیدی، سوالات مهم، نمونه سوالات آزمون ها، پاسخنامه های تستی و تشریحی آزمون های مختلف، کتاب های درسی و ...، به انضمام منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته بهداشت و کنترل کیفی موادغذایی می باشند که به صورت رایگان در پایین صفحه نمایش داده شده است.


سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش چهاردهم

- سوال 1 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد(سراسری، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، علمی کاربردی) - کدام عبارت با فضای مفهومی عادت (Habitus) در نظریه بوردیو مغایرت دارد؟
1) عادت پایه فهم ما از جهان است.
2) عادت محل برخورد ساختار و کنش است.
3) عادت به مجموعه ای نسبتاً ثابت از خلق و خوها گفته می شود.
4) عادت، کنش ها و بازنمودها را تولید می کند و به آن ها نظم می
... بیشتر