جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / ارشد سراسری / بهداشت حرفه ای کتاب هدیه دهید

بهداشت حرفه ایسوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش پنجاه و دوم
- سوال 1 از سری سوالات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) - خطر کدام یک از موارد زیر برای بیمار مبتلا به بدخیمی مولتیپل میلوما بیشتر تهدید کنننده است؟ سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) نارسایی کبد
2) نارسایی ریه
3) نارسایی کلیه
4) کم خونی
پاسخ سوال 1 از سری سوالات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) - گزینه­ «3»
 
- سوال 2 از
... بیشتر