جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری سراسری نیمه متمرکز / بهداشت حرفه ای کتاب هدیه دهید

بهداشت حرفه ایسوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش صد و هفتاد و هشتم

– سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام گزينه عامل برادي کاردي سينوسي است؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) افزايش پتاسيم خون
2) مسموميت با نيکوتين
3) هيپوکسي
4) هيپرگلايسمي
پاسخ سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) - گزينه «1»

– سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – بازماندن سوراخ بيضي در قلب
... بیشتر