جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / ارشد سراسری / بهداشت آبزیان کتاب هدیه دهید

بهداشت آبزیان

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، تکثیر و پرورش ماهی، بیماری های ماهی، ماهی شناسی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش دویست و هفتاد و هفتم

- سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – در شرايط توليد با يک نهاده متغير وقتي توليد متوسط حداکثر است،‌ که: سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) توليد نهايي در حال افزايش باشد.   
2) توليد کل حداکثر باشد.
3) توليد نهايي صفر باشد.
4) با توليد نهايي برابر باشد.
 
- سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي
... بیشتر