جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری سراسری نیمه متمرکز / برنامه ریزی آموزشی کتاب هدیه دهید

برنامه ریزی آموزشیسوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش چهارصد و بیست و دوم
- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – نظريه تيلور، در کدام سطح تحليلي قرار دارد؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) روان شناسي اجتماعي
2) ساختاري
3) سازماني
4) محيط کلان
پاسخ سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «1»
 
- سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام نظريه، جزو
... بیشتر