جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کاردانی به کارشناسی سراسری / باستان شناسی کتاب هدیه دهید

باستان شناسی

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: باستان شناسی، مردم شناسی و روش های آن، هنر و تمدن ایران پیش از اسلام و دوره اسلامی، خط و کتابت (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).