جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری سراسری نیمه متمرکز / ایمنی شناسی پزشکی کتاب هدیه دهید

ایمنی شناسی پزشکیسوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش نود و ششم

- سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) در پژوهش زمینه یابی،‌ رایج ترین و حرفه ای ترین ابزار اندازه گیری کدام است؟
سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) مصاحبه آزاد
2) مشاهده غیرمستقیم
3) پرسش‌‌ نامه پاسخ باز
4) پرسش نامه پاسخ بسته
پاسخ سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه­ «4»
 
- سوال 2 از
... بیشتر