جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری وزارت بهداشت / ایمنی شناسی پزشکی (ایمونولوژی) کتاب هدیه دهید

ایمنی شناسی پزشکی (ایمونولوژی)

درس های آزمون اختصاصی و ضرایب مربوطه: ایمنی شناسی (5)، بیوشیمی پزشکی (1)، ژنتیک پزشکی (1/5) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش سیصد و چهاردهم

- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – بهترين روش جمع آوري مني براي تلقيح مصنوعي در گاو کدام است؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) الکترواجاکولاتور
2) واژن مصنوعي
3) جمع آوري مني از واژن گاو ماده
4) ماساژ ارگان هاي جنسي ضميمه (غدد وزيکولي و آمپول)

- سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در گــاو کدام يک از آنتي بيوتيک هاي زير به طور
... بیشتر