جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کاردانی فنی و حرفه ای / امور زراعی و باغی کتاب هدیه دهید

امور زراعی و باغی

درس ها و تعداد سوالات آزمون اختصاصی و عمومی: درس گیاه شناسی (10 سوال) - درس حفظ نباتات (10 سوال) - درس آب و خاک (10 سوال) - درس تولید محصولات زراعی و باغی (15 سوال) - درس ماشین های کشاورزی (15 سوال) - درس زبان و ادبیات فارسی (15 سوال) - درس زبان عربی (15 سوال) - درس فرهنگ و معارف اسلامی (15 سوال) - درس زبان خارجی (15 سوال) - درس ریاضیات (20 سوال) - درس فیزیک (15 سوال) - درس شیمی (15 سوال) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).