جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کاردانی پیوسته آزاد / امور اداری کتاب هدیه دهید

امور اداری

درس های آزمون اختصاصی و تعداد سوالات: سرپرست دبیرخانه (20 سوال)، کاربر نرم افزار اداری (15 سوال)، تندخوان و بایگان (15 سوال) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).