جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کاردانی به کارشناسی سراسری / آموزش علوم تجربی کتاب هدیه دهید

آموزش علوم تجربی

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: شیمی عمومی، فیزیک و آزمایشگاه، زیست شناسی «سلولی - ملکولی - جانورشناسی - گیاه شناسی»، زمین شناسی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).