جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کاردانی به کارشناسی سراسری / آموزش راهنمایی و مشاوره کتاب هدیه دهید

آموزش راهنمایی و مشاوره

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: اصول و فنون مشاوره و راهنمایی، روانشناسی رشد 1 و 2، روانشناسی عمومی، روانشناسی تربیتی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).