جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کاردانی به کارشناسی سراسری / آموزش دینی و عربی کتاب هدیه دهید

آموزش دینی و عربی

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: آشنایی با علوم قرآنی، آموزش زبان عربی، اصول عقاید (توحید، نبوت، معاد، عدل، امامت و ولایت)، فلسفه و منطق (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).