جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری سراسری نیمه متمرکز / آموزش بهداشت کتاب هدیه دهید

آموزش بهداشتسوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش صد و بیست و ششم
– سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – با فوت پدر،‌ حضانت طفل: سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) بدون هیچ قید و شرطی به عنوان حق برای مادر محسوب می شود.
2) در صورت اقتضای مصلحت طفل به جد پدری واگذار می شود.
3) با مادر است،‌ اما ازدواج مادر از جهات سلب حضانت از وی محسوب می شود.
4) با جد پدری است،‌ مگر این که جد پدری مایل به نگه داری طفل نباشد که آن گاه با مادر
... بیشتر